Informace pro návštěvníky

INFORMACE

 Vstupem do areálu dáváte souhlas s pořizováním fotografických a audiovizuálních záznamů.

 PLATBY

 Placení lze uskutečnit pouze hotovostí na pokladně festivalu .

DĚTI

Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Plnou odpovědnost za děti v areálu nesou rodiče!

ZVÍŘATA

Z bezpečnostních důvodů je vstup psů a ostatních zvířat zakázán.

 ZÁKAZY

Není dovoleno do areálu vnášet: vlastní občerstvení, vlastní nápoje, skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně, drogy a omamné látky, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, , laserová ukazovátka.

Do areálu platí zákaz vjezdu všech vozidel včetně motocyklů a kol bez povolení.

HYGIENA

Ve festivalovém areálu budou k dispozici mobilní TOALETY .